Výroční schůze 2023

                               !!!!!!!!
                                                    VÝROČNÍ ČLENSKÁ
                                                                     SCHŮZE
                         VÝCHODOČESKÉ
                         POBOČKY ČKNO
 
                                          se koná
                                                    09.12.2023
 
                                       v 9.00 hodin
 
                                                   místo konání
                                                  ZKO PARDUBICE - NEMOŠICE     
 

       

Upozornění

                                   Upozorňujeme členy klubu !!!!!

 

                            Členské příspěvky na rok 20223 mají být uhrazeny do 15.12.2023

        Platby  došlé na účet klubu po 31.12.2023 musí být zaplaceny včetně vstupniho poplatku

 

Poplatky

                                            

                                             Pořadatelé výstav a bonitací v rámci VČkno  !!! 

 

- pobočky zašlou pokladníkovi VČ pobočky deset korun českých za každého přihlášeného jedince a to nejpozději do konání členské schůze VČ pobočky

 

 

Z historie pobočky

Informace o chovu plemene německého ovčáka ve východočeském kraji 

| WEB: www.vckno.cz | EMAIL: admin@vckno.cz  | KONTAKT: napište nám |
© 2014 - 2020