Zpracování osobních údajů

Díky udělení tohoto souhlasu Vám budeme moci nabídnout produkty a služby šité na míru Vašim potřebám. Poskytování našich produktů a služeb není tímto souhlasem podmíněno, ale věříme, že jedině tak vám můžeme nabízet vhodná řešení. Samozřejmě můžete své rozhodnutí kdykoliv změnit a souhlas odvolat.


Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

1.    Udělujete tímto souhlas pobočce Český klub německých ovčáků, Předseda - MVDr. Otakar Meloun, U Střelnice 1744, 583 01 Chotěboř, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • fakturační adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

2.    Jméno, příjmení, název společnosti,fakturační adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné  zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz a nabídky nových produktů. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a správcem, nejdéle po dobu 3 let pro marketingové účely, nejdéle po dobu poskytnutí plnění pro účely plnění smlouvy a po dobu 10 let pro evidenci plnění, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.


3.    S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.    Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • a.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 • b.    * Aktuální seznam vybraných společností a dotčených obchodních partnerů je uveden na webových stránkách

5.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět , 
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Spravce webu

Členské příspěvky

 

Nový člen

 

Přihlásit se do Spolku ČKNO je možné kdykoliv v průběhu roku. Je třeba vyplnit PŘIHLÁŠKU a EVIDENČNÍ LIST (a to i v případě, že se hlásíte jako rodinný příslušník). Oba dokumenty jsou ke stažení níže. Další podmínkou je zaplacení členského příspěvku. Ten se platí vždy na kalendářní rok. K platbě použijte poštovní poukázku typu A (viz níže - vzor vyplnění poukázky).

Do variabilního symbolu vyplňte čitelně rodné číslo!!! Zahraniční člen bez rodného čísla uvede do variabilního symbolu datum narození ve tvaru DDMMRRRR. Útržek od poštovní poukázky Vám slouží jako členská legitimace (pečlivě uschovejte), žádný jiný doklad o členství není vystavován.

Dokumenty zašlete na adresu: Spolek ČKNO

                                                      PP B-2

                                                      530 01 Pardubice

nebo elektronicky na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 Členské příspěvky pro nové členy:
 
  Osoba od 18 let                 1200,- Kč
  Osoba mladší 18 let            400,- Kč
  Rodinný příslušník               200,- Kč (bez nároku na zpravodaj, rodinný příslušník
                                            musí mít shodnou adresu pobytu se členem klubu)
  Evropa (včetně Slovenska) 1500,- Kč
  Zámoří                              1900,- Kč
 

Bankovní spojení pro platby v ČR:

1202964339 / 0800

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ76 0800 0000 0012 0296 4339

BIC:  GIBACZPX

 

Stávající člen

 

Členský příspěvek na další rok je dle stanov klubu nutné uhradit do 15. 12., aby byl připsaný na účtu klubu nejdéle 31. 12. Pokud platba na účet klubu bude připsaná po 31. 12., jde o přerušené členství a je třeba zaplatit členství se vstupním poplatkem 300,- Kč. Pokud stávající člen po tomto termínu zaplatí pouze 600,- Kč, bude vyzván písemně k doplacení vstupního poplatku. Tento úkon je zpoplatněn (viz níže). Toto se netýká rodinného příslušníka, ten platí vždy pouze 100,- Kč, ani osoby mladší 18 let, ta platí vždy pouze 300,- Kč.

K platbě použijte poštovní poukázku typu A (viz vzor vyplnění poukázky). Útržek od poštovní poukázky Vám slouží jako členská legitimace (pečlivě uschovejte), žádný jiný doklad o členství není vystavován.

Do variabilního symbolu vyplňte čitelně rodné číslo!!! Bez něj není možné identifikovat plátce. Na účet se připíše pouze částka a variabilní symbol. Zahraniční člen bez rodného čísla uvede do variabilního symbolu datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

 

Členské příspěvky pro stávající členy:

  Osoba od 18 let                   800,- Kč
  Přerušené členství             1200,- Kč (platba připsaná na účet klubu po 31. 12.)
  Osoba mladší 18 let             400,- Kč
  Rodinný příslušník               200,- Kč (bez nároku na zpravodaj, rodinný příslušník
                                            musí mít shodnou adresu pobytu se členem klubu)
  Evropa (včetně Slovenska) 1200,- Kč (přerušené členství, pozdní platba - 1500,- Kč)
  Zámoří                              1600,- Kč (přerušené členství, pozdní platba - 1900,- Kč)
  Písemná upomínka                 70,- Kč
 

Bankovní spojení pro platby v ČR:

1202964339 / 0800

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí:

IBAN: CZ76 0800 0000 0012 0296 4339

BIC:  GIBACZPX

 

Změna údajů člena klubu

Změnu údajů jako je jméno, adresa, telefon nebo email hlaste buď písemně na adresu: Spolek ČKNO, PP B-2, 530 01 Pardubice, nebo elektronicky na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

 

Za adresář Spolku ČKNO:                                                           Kontaktní adresa:

Zuzana Říhová – tel. 723 539 622                                                 Spolek ČKNO

Radek Říha – tel. 724 833 411                                                       PP B-2

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                              530 01 Pardubice

 

Soubory ke stažení:

 

Výbor pobočky VČ

 

Předseda ČKNO

Ivan Hájek

   +420 777018692

 • U Pelikána 945, 25219 Rudná -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Předseda VČKNO

MVDr. Otakar Meloun

 • Nad Hliništěm 271, 58301 Chotěboř - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Místopředseda

Petra Bartošová

 • Javornická 1651, 516 01 Rychnov nad Kněžnou - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KPCH

Jiří Svatoň

 • Podlouckého1018, 592 31 Nové Město na Moravě - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

KPV

Luboš Jánský

 • Sobětuš 39, 503 15 Nechanice - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jednatel

Dana Klíčová

 • Všeradov 53,Hlinsko, 593 01 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokladník

Radek Říha

 • Brčekoly 23, 538 62 Rosice u Chrasti - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ČLEN PŘEDSEDNICTVA

Jiří Kučera

 • Hostovice 58, 53002 Pardubice - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stanovy krajské pobočky ČKNO

Krajské pobočky musí přijmout stanovy podle navrženého vzoru z ústředí. Právní subjektivita krajských poboček není přípustná.

Volba vlastního, pro záležitosti krajské pobočky příslušného předsednictva přísluší krajské pobočce. Složení předsednictva je nutné ihned po provedené volbě ohlásit ústředí, stejně jako výsledek jakékoli doplňkové volby.

1. Název a okruh působnosti

 Pobočka nese název: Krajská pobočka .................

Pobočka zahrnuje nejen k ní příslušející místní pobočky, ale také členy KNO, kteří nepříslušejí k místním pobočkám.

2. Úkoly

Krajská pobočka (KP) sleduje v rámci činnosti hlavní organizace výlučně a bezprostředně všeobecně prospěšné cíle. Je politicky a světonázorově neutrální. Je činná nezištně a nesleduje v první řadě vlastní hospodářské cíle. Prostředky KP mohou být použity jen pro účely podle stanov. Členové jako takoví nedostávají od KP žádné podpory z jejich prostředků. Žádná osoba nesmí být zvýhodňována výdaji, které jsou účelu organizace cizí, nebo výdaji nepřiměřeně vysokými (odměnami). Obecně prospěšné cíle a úkoly KP vyplývají z následujících ustanovení.

Pobočka musí v rámci cílů KNO podporovat práci hlavní organizace, jejich chovatelů a jejich přátel. K tomu patří - podpora chovatelství k výkonnosti a vzdělávání přednáškami, poučování a poradenstvi, podpora menších akci poboček při pravidelném střídání místa, dozor nad čistotou chovu v každém směru, dozor nad výcvikem, vyrovnáváni kompetenčních rozporů jednotlivých poboček, např. při zakládání nových sdružení v území působnosti již existujících místních poboček, poradní funkce pro vedení místních poboček a potvrzování voleb místních poboček.

K úkolům patří dále kazdoroční provádění krajské výstavy. Krajské pobočky mohou vybírat malé účelové částky k podpoře chovu a pro organizační potřeby, jak si je členové sdružení v KP na výročním shromáždění většinovým rozhodnutím sami uložili. Toto rozhodnutí vyžaduje souhlas ústředí.

KP jsou povinni dbát o to, aby všeobecně prospěšné snahy klubu byly v místních skupinách podporovány a aby byla členům dána příležitost k provozování sportu. 

3. Vstup a výstup místních poboček.

 Vstup se řídí podle ustanovení ústředí. Vystoupení místní pobočky z některé KP a její přestup do jiné může nastat jen se souhlasem obou poboček a jen když může místní pobočka vstoupit do jiné KP, která je pro plnění jejích úkolů zeměpisně příznivěji položena. Rozpouštění nebo zaniknutí místních poboček vede k jejímu vystoupení z KP automaticky. Předtím ale musí splnit závazky, které má ke KP.

4. Krytí výloh a jmění pobočky.

 Vystupující místní pobočky nemají nárok na majetek pobočky. Při rozpouštění pobočky se její majetek rozdělí stejnoměrně na její místní pobočky, nejsou-li žádné, pak případně ústředí, které ho použije ve smyslu svých všeobecně prospěšných cílů.

5. Předsednictvo, vedení, shromáždění členů.

 Předsednictvo KP tvoří:

 • předseda
 • místopředseda
 • vedoucí chovu
 • vedoucí výcviku
 • vedoucí sportu a mládeže
 • zapisovatel a archivář
 • pokladník
 • v případě potřeby mohou být s plným hlasem ve vedení zvoleni také dva přísedící.

Čestný předseda může být do předsednictva zvolen s poradním hlasem.

Předsedové KP musí být nejméně pět let členy KNO.

Předsednictvo KP odpovídá ústředí. Krajskou pobočku zastupuje předseda a při zaneprázdneění jeho místopředseda. Není-li zvolen místopředseda, pak v případě zaneprázdnění předsedy ho zastupuje vedoucí chovu.

Kompetence jednotlivých členů vedení vyplývá z jejich funkčního označení. V rámci tohoto podle působnosti jsou oprávnění zastupovat krajskou pobočku. K závazku přesahujícímu výši majetku pobočky nemá zmocnění ani předsednictvo ani jednotlivý jeho člen. Do smluv, které mají býti uzavřeny, musí být vložena podmínka, že zde ručí jen pobočka a jen svým majetkem.

Vedoucí chovu a výcviku mají býti v bezprostředním spojení s výbory pro chov a výcvik ústředí a musí jejich pokyny předávat vedoucím chovu a výcviku. KP musí každoročně svolávat všechny vedoucí chovu a výcviku svého území ke shromáždění.

Krajskému poradci chovu připadá především úkol dohlížet na chov podle vydaných směrnic, tedy podle chovatelského řádu a bonitačního řádu a podle směrnic pro chov.

Poradci výcviku připadá především úloha dohlížet na plnění všech ustanovení a pokynů týkajících se výcviku, jako zkušebního řádu, výcviku pomocníků a pokynů výcvikové komise. 

6. Volba předsednictva

 Členové předsednictva se volí podle stanov na dobu čtyř let.

A sice buď na posledním shromáždění delegátů v roce, nebo na výzvu vedení KP písemnou cestou.

Volba členů vedení KP vyžaduje potvrzení ústředím. Kdyby se proti některému členu vedení vyskytlo konstruktivní votum nedůvěry, pak za ním musí stát nejméně třetina členů KP. 

7. Zasedání předsednictva a členů.

 Obojí svolává písemně s udáním programu KP nejméně dva týdny předem. Zasedání předsednictva mají předcházet každému zasedání delegátů. Zasedání delegátů se mají svolávat podle potřeby, pokud možno při větších akcích na území KP. 

8. Návrhy, hlasování.

 Právo podávat návrhy a hlasovat má kromě členů předsednictva každý člen. Návrhy pro příští členskou schůzi mají být podány písemně a natolik včas, aby mohly být uveřejněny v programu.

Při hlasování rozhoduje jednoduchá většina odevzdaných hlasů. K volbě do předsednictva je potřebná rovněž prostá většina hlasů. Nedosáhne-li žádný z kandidátů v prvním kole požadovanou většinu, provede se v druhém kole volba mezi dvěma kandidáty , kteří dosáhli nejvíce hlasů. Členové předsednictva jsou z hlasování vyloučeni, pokud se jedná o jejich vlastní volbu nebo zproštění funkce. 

9. Všeobecná ustanovení.

 Ve všech ostatních bodech je nutné smysluplně použít stanov ústředí. Registrace KP jako podorgánu hlavní organizace je nepřípustná. 

10. Změny stanov.

Změny těchto stanov mohou být provedeny jen se souhlasem předsednictva ústředí.

11. Rozpuštění krajské pobočky.

 V případě rozpuštění KP připadá její jmění ústředí.

Poradci chovu VČ

 

V rámci VČ pobočky budou kontroly vrhu provádět výhradně příslušní poradci chovu, bude-li pro chovatele příslušný poradce chovu nepřijatelný, bude u něho provádět kontroly vrhu KPCH.

Současně Východočeská pobočka  informuje  PK, aby respektovala toto opatření.

 

                                           - Cestovní náklady OPCH - cestovné - 5,- Kč/km
                               - za kontrolované štěně 20,- Kč (10,- Kč odvod krajské pobočce).

Vyšlo v zápise z jednání rady ČKNO konané dne 12.7.2017 ve Vílanci u Jihlavy (Zprav. NO číslo 11-12/2017)

 


 

Ústřední poradce chovu

Ing. Jiří Novotný

Vinohradská 2976, 276 01 Mělník, Tel: 602 240 789, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Východočeská pobočka

Krajský poradce chovu

 

Jiří Svatoň

Podlouckého1018, 592 31 Nové Město na Moravě, Tel: 724 502 994, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Okresní poradci chovu:

 • Vlastimil Kejzar

      Oblast - Trutnov
      Žižkov 1932 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
      tel: +420 605 759 646

 • Luboš Jánský

      Oblast - Hradec Králové
      Sobětuš 39 Nechanice 503 15
       tel: +420 602 949 706 , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • MVDr. Otakar Meloun

      Oblast - Havlíčkův Brod
      Nad Hliništěm 271,Chotěboř 583 01
      tel: +420 603 534 641 , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Jaroslav Kovář

      Oblast - Ústí nad Orlicí , Svitavy
      Za Vodou 36 , Ústí nad Orlicí II 562 03
      tel: +420 777 804 666 , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Petra Hubená

      Oblast - Pardubice,Chrudim
      Sokolovská 2720 , Pardubice 530 02
      tel: +420 728 211 413 , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Petra Bartošova

      Oblast - Rychnov nad Kněžnou
      Javornická 1651 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
      tel: +420 733 379 257 , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Ladislav Šubrt

      Oblast - Semily
      Košťálov 292 , 512 02
      tel: +420 605 513 760 , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Miroslav Dlabola

      Oblast - Jičín
      Bolzánova 321 , Jičín 506 01
      tel: +420 736 609 218
 • Jiří Svatoň

      Oblast - Ždár nad Sazavou
      Podlouckého1018, 592 31 Nové Město na Moravě
      Tel: 724 502 994, Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Eva Jurištová

      Oblast - Náchod
      Velké Poříčí 205 , 549 32
      tel: +420 775 327 591 , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

| WEB: www.vckno.cz | EMAIL: admin@vckno.cz  | KONTAKT: napište nám |
© 2014 - 2020