Poplatky

                                            

                                             Pořadatelé výstav a bonitací v rámci VČkno  !!! 

 

- pobočky zašlou pokladníkovi VČ pobočky deset korun českých za každého přihlášeného jedince a to nejpozději do konání členské schůze VČ pobočky

 

 

| WEB: www.vckno.cz | EMAIL: admin@vckno.cz  | KONTAKT: napište nám |
© 2014 - 2020